Ethiek, kwaliteit en klachtenprocedure

 

Ethiek en kwaliteit

Innerland is lid van de Werkplaats Ethiek voor Trainers, Adviseurs, Coaches en Therapeuten. De doelstelling van de Werkplaats Ethiek is het bevorderen van ethisch verantwoord werken en stimuleren van professionele kwaliteit.

De Werkplaats Ethiek bestaat uit ruim 70 professionals op het gebied van coaching, training en begeleidingswerk die een ethische code hebben vastgelegd. Innerland werkt op basis van deze code.

Verder neemt Innerland deel aan het NTI NLP gilde. Deelname hieraan helpt ons in onze focus om constant gericht te zijn op het leveren van kwaliteit en verdere professionalisering.

Ook zijn wij geregistreerd bij het CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs). In dit register staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de kwaliteitscode voor opleidingsinstellingen voor kort beroepsonderwijs. Hierdoor kunnen wij onze trainingen vrijgesteld van btw aanbieden.


Daarnaast zijn wij in 2021 lid geworden van NRTO: de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding. Momenteel zijn wij bezig met het behalen van het keurmerk van NRTO waarmee wij laten zien dat we kwaliteit en verdere professionalisering van ons als trainers en bedrijf van belang vinden en daar continue aandacht aan besteden. Wij conformeren ons aan de gedragscode van NRTO.

Wij doen ons uiterste best om goed werk te leveren, mensen van dienst te zijn en verder te helpen in hun ontwikkeling. Toch zou het kunnen gebeuren dat je ergens niet tevreden over bent of dat je een klacht hebt. Ben je ergens niet tevreden over? Bel of mail ons, en laat ons dit dan direct weten. Dan kunnen we samen zoeken naar een oplossing.

 

Heb je een klacht?

Dien je klacht schriftelijk bij ons in
Wij zullen je klacht in behandeling nemen, vertrouwelijk behandelen en in ieder geval binnen 2 weken schriftelijk reageren. Wij zullen ook telefonisch contact met je opnemen waarin wij je vragen de klacht toe te lichten. Wij zullen ons uiterste best doen om de klacht gezamenlijk en in elk geval binnen 4 weken op te lossen.

Klachten zullen worden geregistreerd en voor de duur van 2 jaar worden bewaard.

Geschillencommisie
Mochten wij een geschil niet gezamenlijk opgelost krijgen, dan verwijzen wij je naar de geschillenprocedure van NRTO waar Innerland bij aangesloten is. NRTO heeft een onafhankelijke, professionele geschillenprocedure voor haar leden en zij zullen ook jouw belangen behartigen. Mocht hiervan gebruik gemaakt worden, is de uitspraak bindend voor Innerland en zal Innerland in lijn hiermee handelen.

 

Onze volledige klachtenprocedure

Artikel 1: Definities

  1. Innerland, gevestigd op de Oude Parklaan 111 te Castricum;
  2. Klager: een deelnemer van een opleiding of training;
  3. Klacht: klacht over de organisatie of inhoud van de opleiding of training van Innerland of de wijze waarop (in een voorkomend geval) deze wordt gegeven.

Artikel 2: Indienen van een klacht

  1. De klacht dient schriftelijk, gemotiveerd en ondertekend te worden ingediend bij de directie van Innerland.

Artikel 3: Behandeling van de klacht

  1. De directie bevestigt de ontvangst van het klacht aan de klager binnen 2 werkdagen.
  2. Binnen ten hoogste 1 week na ontvangst van de klacht stelt de directie de klager in de gelegenheid om zijn/haar klacht toe te lichten. Van deze toelichting wordt een verslag opgesteld en aan klager gezonden.

Artikel 4: Uitspraak

  1. Uiterlijk binnen 2 weken na het horen neemt de directie een beslissing naar aanleiding van de klacht. De beslissing wordt schriftelijk aan de klager meegedeeld en omvat tenminste de bevindingen, conclusies, reacties en afhandeling van de klacht.
  2. Indien de klager het niet eens is met de uitspraak kan hij/zij zich wenden tot de Geschillencommissie Particulier Onderwijs, Bordewijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag, telefoonnummer: 070 – 3105310, www.degeschillencommissie.nl.

Artikel 5: Ingangsdatum

  1. Deze regeling gaat in op 1 oktober 2021.

Ik ben effectiever gaan denken en doen

'Naast het feit dat de trainingsdagen bij Innerland echt cadeautjes zijn voor jezelf, heeft Innerland mij bewuster gemaakt van hoe ik denk en doe, én hoe ik zelf kan veranderen.'

Dirk TuipOnline marketeer Searchuser en CEO FacilityApps

Innerland raakt het hart

'De naam Innerland wordt meer dan waargemaakt: het is een ware ontdekkingsreis door mijn eigen innerlijk geweest. Een opleiding die werkelijk raakt. In het hart.'

Inge Drost Senior adviseur, Gooiconsult Groep

Theorie toegepast in de praktijk

'De training ging veel verder dan het aanreiken van de theorie. Hierdoor heb ik echt mooie stappen kunnen zetten in mijn ontwikkeling.'

Bernard WijtmansSales Executive Benelux, Anaplan

Trainingen voor blijvende gedragsverandering

'De training en coaching is persoonlijk, rechtstreeks en confronterend. Door een vertrouwelijke sfeer is er veel diepgang. Iedereen gaat ‘met z’n billen bloot’.'

Bram Duits Sr. Management Consultant, Berendsen & Partners

Inspiratie

Inspiratievideo

Het Innerland Huis