Opleiding NLP, TA, Persoonlijkheidsstructuren en Systemisch Werken (Familie- en organisatieopstellingen)

De 2-jarige opleiding waar 4 belangrijke psychologische stromingen samenkomen.

Deze opleiding brengt je verder door meer inzicht in jezelf en anderen. Hoe werkt het nu met en tussen mensen? Hoe werkt communicatie en kun je jezelf ontwikkelen op het gebied van: adviseren, relaties, beïnvloeden, verbinden, samenwerken, begeleiden, coachen, leidinggeven en misschien ook wel op het gebied van opvoeden? Hoe kun je meer uit jezelf halen? Hoe werkt gedragsverandering en kun je van nog meer betekenis zijn in het ontwikkelproces van anderen? Dat zijn vragen die centraal staan in deze 2-jarige opleiding.

In deze opleiding maken we gebruik van het beste van de volgende vier psychologische stromingen: Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP), Transactionele Analyse (TA), Persoonlijkheidsstructuren (PS) en Systemisch Werken (SW), met allen een eigen visie op gedragsverandering en bijdrage aan je persoonlijke ontwikkeling, en waarvan je de inzichten en modellen leert benutten in het contact met anderen.

Neurolinguïstisch Programmeren (NLP)

Met NLP ga je aan de slag met je zintuigen, gedachten en gevoelens en het beïnvloeden hiervan. Door NLP leer je ervaringen en gebeurtenissen op een andere manier te bekijken. Daardoor ga je er ook anders mee om en krijg je een structureel andere, effectievere kijk op dingen. Je gaat anders luisteren en communiceren, en de gevolgen daarvan zijn positief en direct merkbaar.

Transactionele Analyse (TA)

TA gaat ervan uit dat mensen in de vroege levensjaren al ‘besluiten’ nemen over hoe ze reageren in bepaalde situaties. Hieruit ontstaan patronen waar mensen naar handelen en (onbewust) hun leven naar inrichten. Inzicht hierin maakt dat je kunt kiezen voor scriptmatig gedrag of ander, meer effectief gedrag. Het maakt de weg vrij te kiezen voor het loslaten van de automatische reacties en biedt een opening naar persoonlijke groei.

Persoonlijkheidsstructuren (PS)

De persoonlijkheidsstructuren zoals Piet Weisfelt deze beschrijft in het boek ‘Op weg naar gezondheid’ geven je een diepgaand inzicht in de verschillende persoonlijkheidsstructuren, de ‘gezonde’ en ‘ongezonde’ vormen hiervan, en de bijbehorende gedragspatronen en interventiemogelijkheden. Het geeft je ook inzicht in je eigen persoonlijkheidsstructuur en biedt je handvatten voor je eigen ontwikkeling, het coachen van anderen, het leidinggeven aan anderen en het communiceren met anderen.

Systemisch Werken (SW)

Systemisch werken gaat uit van de invloed van het grotere geheel waar je als mens deel van uitmaakt (gezin, organisatie). Dit grotere geheel bepaalt in grote mate je gedrag, je zelfbeeld en overtuigingen. Systemisch werken biedt je inzicht in je eigen rol en die van anderen binnen een systeem en helpt je om beperkende overtuigingen los te laten en effectiever gedrag te ontwikkelen en nieuwe, eigen keuzes te maken.

Voor wie

Voor wie is deze opleiding

De opleiding is geschikt voor mensen die interesse hebben in toepasbare psychologie, die meer uit zichzelf willen halen en diepgaand inzicht willen in het ontstaan van patronen, zowel bij mensen als bij organisaties. De opleiding helpt mensen zowel privé- als in werksituaties (zoals coaches, begeleiders, leidinggevenden, projectleiders, programmamanagers, adviseurs, experts en ondernemers) om nog beter te worden in hun coachende, verbindende, richtinggevende en/of adviserende rol en hun communicatie- & begeleidingstoolkit uit te breiden met bruikbare inzichten, modellen en interventies. Het is een intensieve persoonlijke opleiding die van deelnemers de bereidheid vraagt om hun eigen patronen beter te willen leren kennen en ontwikkelen. De opleiding geeft je ook een goede basis voor de rol van coach, ook als je nog geen ervaring hebt of startend bent in deze rol.

Aanvangsniveau

Voor deze opleiding zijn geen vooropleidingen nodig. De opleiding is geschikt voor iedereen die interesse heeft in persoonlijke ontwikkeling en praktische psychologie. Mogelijk heb je al een korte 2- of 3-daagse training bij Innerland gevolgd die ingaat op een deelgebied van deze 2-jarige training. Ben je enthousiast over deze training en wil je deelnemen aan een vervolgtraining? Dan is deze 2 -jarige training echt iets voor jou! Het kan zijn dat er enkele onderwerpen dan nogmaals aan bod komen. Deze zullen dan verdiepend en met andere oefeningen behandeld worden. Dit gaat je nog meer helpen het geleerde toe te passen in de praktijk.

Wat bereik je met dit programma

Wat bereik je met deze opleiding

In de opleiding ligt de focus op het verkrijgen van diepgaand zelfinzicht en persoonlijke ontwikkeling, op professionele en effectieve communicatie, en het verder brengen van anderen in hun ontwikkeling. Hierbij gebruiken we het beste van eerdergenoemde psychologische stromingen.

Opzet, Onderwerpen en aanpak

Opzet, onderwerpen en aanpak

De opleiding duurt 2 jaar. Beide jaren bestaan uit 7 blokken van 2 aaneengesloten dagen (van 9.30-17.00 uur) die telkens om de circa 6 weken plaatsvinden (in de zomervakantie 9 weken). In totaal bestaat ieder jaar uit 14 lesdagen en de gehele opleiding uit 28 lesdagen.

Belangrijke onderwerpen die aan bod komen:

Neurolinguïstisch programmeren (NLP)

 • De basis van NLP en het NLP werkmodel (huidige en gewenste situatie, hindernissen en hulpbronnen)
 • Sleutels tot succesvolle communicatie (o.a.: rapport, oogpatronen, waarneemposities)
 • De kracht van taal (o.a.: vooronderstellingen, taalpatronen, Miltonmodel)
 • Je gedachten en het veranderen van overtuigingen
 • Ankeren
 • Herkaderen

Transactionele Analyse (TA)

 • Het model van ego-toestanden
 • Aard, oorsprong en werking van het levensscript
 • Wat is je levensscript en hoe kan inzicht hierin je helpen in je ontwikkeling?
 • Levensposities (OK-kwadrant)
 • Miniscript en drivers
 • TA-contract (o.a. het relatiecontract)
 • Miskenning
 • Spel en spelanalyse (waaronder de dramadriehoek)

Persoonlijkheidsstructuren (PS)

 • Het herkennen van de verschillende persoonlijkheidsstructuren
 • ‘Gezonde’ en ‘ongezonde’ vormen van persoonlijkheidsstructuren
 • Welke persoonlijkheidsstructuur heb je zelf en hoe kan inzicht hierin je helpen in je ontwikkeling?
 • Effectief communiceren met, het effectief begeleiden van en leidinggeven aan mensen met verschillende persoonlijkheidsstructuren

Systemisch Werken (SW)

 • De basisbeginselen van Systemisch Werken
 • De basiselementen van een systeem: feiten, energie en ordening
 • Natuurlijke systeemwetten
 • Loyaliteit, verstrikking en stroming
 • In welke systemen functioneer jij en wat is de invloed van systemen op jouw functioneren en leven? Hoe kan inzicht hierin je helpen in je persoonlijke ontwikkeling?
 • Genogram maken en onderzoek naar je systeem
 • Vormen van familie- en organisatieopstellingen

Kennismakingsgesprek/intake

De opleiding start desgewenst met een kennismakingsgesprek/intake. Dat kan telefonisch of bij ons op kantoor. In dit gesprek krijg je een beeld van hoe de training zal bijdragen aan je persoonlijke en professionele ontwikkeling en het realiseren van je doelen.

Intervisie

Tussen de 7 blokken van een jaar vindt er telkens een intervisiebijeenkomst plaats. In deze intervisiebijeenkomsten ga je samen met de andere deelnemers doelgericht aan de slag met oefenen en het bespreken van ingebrachte praktijksituaties. De ervaring heeft geleerd dat deelnemers de intervisie als leuk, inspirerend en waardevol ervaren en dat het helpt om het geleerde in de praktijk toe te passen.

Groepsgrootte

De gemiddelde groepsgrootte is 16 deelnemers, met een minimum van 12 en een maximum van 20. Vanaf circa 14 deelnemers wordt de training verzorgd door 2 trainers zodat er voldoende persoonlijke aandacht is.

Studiemateriaal

Studiemateriaal

Op de eerste dag van de opleiding krijg je het werkboek uitgereikt voor jaar 1 (en aan het begin van jaar 2 ontvang je het werkboek voor jaar 2).

Onderstaande literatuur wordt aanbevolen. Je kunt wachten met aanschaffen na de toelichting hierop in blok 1.

Neurolinguïstisch Programmeren (NLP)

 • NLP Gids voor optimaal functioneren – Joseph O’Connor, John Seymour

Transactionele Analyse/TA

 • Transactionele Analyse, Het Handboek – Ian Stewart & Vann Joines
 • Mens erger je niet – Eric Berne
 • Het drama van het begaafde kind – Alice Miller

Persoonlijkheidsstructuren (PS)

 • Op weg naar gezondheid – Piet Weisfelt

Systemisch Werken (SW)

 • De verborgen dynamiek van familiebanden – Bert Hellinger
 • Het succes van organisatieopstellingen – Bert Hellinger

Certificering

Certificering

Na jaar 1 ontvang je ook het NLP Practitioner certificaat. Na afronding van de 2-jarige opleiding ontvang je het NLP Master Practitioner certificaat en ook het INNERLAND Opleiding NLP, TA, Persoonlijkheidsstructuren en Systemisch Werken certificaat

Waar en wanneer

Locatie

Landgoed Duin en Bosch
Oude Parklaan 111
Castricum

Kijk op www.innerland.nl/training-agenda voor de mogelijke data waarop je kan starten met de opleiding.

Data

  prijs

  Deelnamekosten

  Wij bieden je deze 2-jarige opleiding aan voor €3.750,- per jaar, exclusief 21% btw. Dit bedrag is inclusief intakegesprek, werkboek, deelnemersmaterialen en arrangementskosten (14 maal lunchbuffet, zaalkosten, thee en koffie per jaar).

  Opleidingsbudget werkgever

  Veel organisaties investeren in hun mensen. Je kunt ook informeren bij je werkgever of er een opleidingsbudget beschikbaar is. Voor een werkgever valt deze investering onder personeelskosten en zijn daarom aftrekbaar.

  Trainer

  Trainer(s)

  Een ervaren trainer begeleidt het programma waarbij jouw leerbehoefte centraal staat. Je trainer is een expert, maar bovenal je persoonlijke coach. Voor meer informatie over de trainers zie www.innerland.nl/ons-team.

  De 7 beloftes van INNERLAND

  1. Persoonlijke groei en blijvende gedragsverandering als resultaat. Wij helpen je om blijvend effectiever te gaan denken en doen en stappen te zetten in je persoonlijke en professionele ontwikkeling. Geen trucs of tijdelijke oplossingen.
  2. Ervaren, leren en groeien staat centraal. In een INNERLAND programma ga je ter plekke aan de slag met die zaken waar het bij jou echt om gaat en doe je die inzichten en ervaringen op die je verder helpen in je ontwikkeling. Geen standaard trainingsprogramma’s dus.
  3. Focus op ontwikkeldoelen. Op welk gebied wil jij je meer ontwikkelen? Welke talenten wil jij meer benutten? In het programma focussen we ons continue op het bereiken van je ontwikkeldoelen.
  4. Beste methodieken en inzichten. Wij maken gebruik van De Doorbraakmethode, een effectieve en unieke methode gericht op jezelf van binnenuit versterken met als resultaat groei en blijvende gedragsverandering.
   Wij maken ook gebruik van bewezen methodieken en inzichten van Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP), Transactionele Analyse (TA), Organisatie- en familieopstellingen (Systemisch Werken) en Persoonlijkheidsstructuren.
  5. Helder, toepasbaar en inspirerend. Wij hanteren een beproefde en energieke aanpak die goed aansluit bij de dagelijkse praktijk. Niet zweverig dus.
  6. Veilig en ontspannen. INNERLAND trainers creëren een setting waarin je jezelf toestaat naar jezelf te kijken, nieuwe ervaringen op te doen, te zeggen wat je werkelijk vindt en plezier te hebben. Zaken worden op een open en respectvolle wijze bespreekbaar gemaakt.
  7. Voordelen voor werkgevers. Veel organisaties, bedrijven en ondernemers kiezen ervoor om zichzelf, hun leidinggevenden, teams en medewerkers bij INNERLAND te laten opleiden. Of het nu gaat om samenwerking, leidinggeven en coachen, klantcontact, ondernemerschap, of draagvlak krijgen voor ideeën: Medewerkers die goed in hun vel zitten, effectief communiceren met zichzelf en anderen, en zichzelf ontwikkelen, zijn belangrijke sleutels voor succes! Dat zijn precies de doelen waar wij ons in onze programma’s op richten.

  Geïnteresseerd?

  Heb je interesse in deze opleiding, dan kun je kiezen uit de volgende opties:


  Open brochure aanvraag

  Wij respecteren jouw privacy en zullen je e-mailadres uitsluitend gebruiken voor het toezenden van onze mail.

  Een moment geduld aub.

  Ik ben effectiever gaan denken en doen

  'Naast het feit dat de trainingsdagen bij Innerland echt cadeautjes zijn voor jezelf, heeft Innerland mij bewuster gemaakt van hoe ik denk en doe, én hoe ik zelf kan veranderen.'

  Dirk TuipOnline marketeer Searchuser en CEO FacilityApps

  Innerland raakt het hart

  'De naam Innerland wordt meer dan waargemaakt: het is een ware ontdekkingsreis door mijn eigen innerlijk geweest. Een opleiding die werkelijk raakt. In het hart.'

  Inge Drost Senior adviseur, Gooiconsult Groep

  Theorie toegepast in de praktijk

  'De training ging veel verder dan het aanreiken van de theorie. Hierdoor heb ik echt mooie stappen kunnen zetten in mijn ontwikkeling.'

  Bernard WijtmansSales Executive Benelux, Anaplan

  Trainingen voor blijvende gedragsverandering

  'De training en coaching is persoonlijk, rechtstreeks en confronterend. Door een vertrouwelijke sfeer is er veel diepgang. Iedereen gaat ‘met z’n billen bloot’.'

  Bram Duits Sr. Management Consultant, Berendsen & Partners

  Inspiratie

  Inspiratievideo

  Het Innerland Huis